im individuell människohjälp bistånd u-hjälp katastrofhjälp fadder medmänsklighet

IM, Individuell Människohjälp är en svensk biståndsorganisation, grundad 1938. IM arbetar i ett 20-tal länder med bl a utbildning, sysselsättning och vård.

im, individuell människohjälp, bistånd, biståndsorganisation, u-hjälp, internationell, katastrofhjälp, fadderorganisation, hjälporganisation, medmänsklighet, medmänniska